Formularz prenumeraty Magazynu "Plejady"
Prenumerata
 
Rodzaj prenumeraty:

Prenumerata elektroniczna jest bezpłatna oraz bezterminowa. Aby ją aktywować, wystarczy wypełnić niniejszy formularz aktualnymi danymi teleadresowymi oraz poprawnym, funkcjonującym adresem e-mail.

Prenumerata tradycyjna jest opłacana na okres 1 roku. Jej koszt to 52,00 zł brutto/rok. Po wypełnieniu formularza i podaniu prawidłowych danych kontaktowych (łącznie z poprawnym adresem e-mail) odeślemy informacje o płatności.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów obsługi prenumeraty.

Jeżeli zakupili Państwo nowy samochód w autoryzowanej sieci handlowej Subaru oraz wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w ciągu 4 lat od dnia zakupu Subaru będziecie otrzymywali Magazyn „Plejady” za darmo, jako wartość dodaną. Klubowicze Klubu Subaru na czas ważności swojej karty również otrzymują Magazyn „Plejady”. O szczegóły prosimy pytać Sprzedawców.

Dane kontaktowe
 
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:

Proszę podać prawidłowy, funkcjonujący adres e-mail.

Adres korespondencyjny:
Kod pocztowy:
Miasto:

Proszę podać prawidłowy adres korespondencyjny.

VIN posiadanego Subaru:

W przypadku posiadania samochodu Subaru proszę podać jego VIN. Pozwoli nam to przypisać dane Prenumeratora do posiadanych przez nas danych Klientów w celu uniknięcia duplikowania wpisów.

Wyrażenie zgody
 
Przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, podanych dobrowolnie przeze mnie moich danych osobowych, w celu realizacji prenumeraty Magazynu Plejady

Administratorem danych osobowych jest Subaru Import Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem KRS 0000090468 posiadająca kapitał zakładowy: 3 900 000 zł, posługująca się NIP 676-21-15-615. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres rodo@subaru.pl bądź telefonicznie pod numerem tel. +48 687 43 00.

Wysyłając zgłoszenie stwierdzam, że zapoznałam/em się z informacją o Administratorze oraz z Polityką prywatności

Potwierdzam świadome wyrażenie zaznaczonej zgody.